poniedziałek, 19 stycznia 2015

Serwisant PLUS - solidny partner przy prowadzeniu serwisu nie tylko kas fisklanych.

Serwisant Pozytyw - nie właśnie lady skarbowe, jednak natomiast inne zaopatrzenia.

Serwisant Również to aplikacja Serwisant Wzorzec ubogacony o obsługę innych zaaranżowań aniżeli sałat podatkowe.

Takich gdy pecety, wagi, peryferia komputerowe czy też dodatki do flot. (czytniki kodów kreskowych, kolektory).

Program pozwala oprowadzanie mianowań renowacji tych zorganizowań zaś sporadycznych przeglądów, pielęgnacji lub legalizacji (np. wagi).Aby poznać potencjał programu w obszarze fors podatkowych pytamy poznać się spośród szansami programu:

  SERWISANT STADNDARD
Serwisant Atut owo Serwisant Norma rozszeżony o obsługę innych umeblowań aniżeli kapuchy. W obrębie innych zgotowań opcyj aplikacji niosą:


Program gwarantuje:
Prowadzenie kartoteki serwisowanych zgotowań.
Komfortowe rozprzestrzenianie wyposażeń aż do kartoteki.
Można np obok bitwy dodawania nowego zaopatrzenia kontynuować wypowiedź od momentu razu nowego delikwenta, lokalizacja wykorzystywania, atoli również w żadnym wypadku świeżej daty maniera plus szablon  czyli nowego serwisanta - mecenasa zaaranżowania;
Poprawianie wszelkich wiadomych w celu zorganizowań obecnych w kartotece;
Likwidacja wyekwipowania (w mięsiści odwracalna) bądź kasata (nieodwracalne);
Podgląd przeszłości urządzeń: sporządzonych naznaczeń, wykonanych przeglądów;
Przejrzysta „Tabela urządzeń” spośród sortowaniem rubryk z pomocą jednego kliknięcia, spośród alternatywą analizowania na aktualnie subsydialnych wiadomych urządzenia, właściciela zorganizowania, miejsca korzystania;
Szybka i inteligentna wyszukiwarka. Szansa ograniczenia szukania aż do jednego rodzju wyprawienia plus jednego serwisanta czyli właściciela;
Wydruki tabelaryczne niby dodatkowo raportów przeglądu bądź kasaty urzadzenia.
Kartoteka wyprawień podlegających przeglądom
Wygodna w obsłudze, w zupełni sortowalna tabela wyposażeń, jakie podlegają przeglądom spośród możnością testowania na ważnie uzupełniających danych umeblowania, jednostek będzącej właścicielem zaopatrzenia natomiast jego adres armatury;
Szybka a szczwana wyszukiwarka. Alternatywa ograniczenia poszukiwania do jednego modela zaopatrzenia tudzież jednego obrońcy serwisowego;
Zawężanie rewiru wykrywanych urządzeń aż do przeglądu aż do np. takich jakich reasumpcja istnieje umówiony bez wezwania podatnika albo takich w jakich na inspekcja wypada umówić się telefonicznie;
Regulacja okresu przegonienia z którym aparat pojawia się na liście aż do przeglądu (domyślnie 7 dni zanim przeciekiem terminu);
Wydruki uzupełniających dowodów (protokół przeglądu, serwisowy protokoł kasacji wyprawienia.);
Wykonanie przeglądu spośród zadaną datą;
Historia przeprowadzonych przeglądów dla dane;
Lista cech załatwienia. Cechy wyprawienia pojawiają się na protokole przeglądu w charakterze wykaz aż do "odfajkowania";
Kartoteka wyznaczeń serwisowych w celu zaopatrzeń innych aniżeli flot.
Dodawanie, retuszowanie zaś wymazywanie poleceń dodatkowo zakańczanie naznaczeń z szansą późniejszego odświeżenia;
Rejestrowanie procesu spadnięcia, przeprowadzonych czynności serwisowych (np "dzwonił panek, dryndnięto aż do serwisu - tafla węzłowa ma istnieć jutro");
Wydruki niezbędnych dokumentów: Naznaczeń, pokwitowań, dokumentów dla serwisu obrzeżnego;
Wycena powołań na przesłance katalogu posługi a porcyj. Fabrykowanie powykonawczych protokołów aż do zlecenia.
Tabela oceny naznaczeń z szczególną wyszukiwarką kontekstową wyświetlającą listę części na podstawie wpisanego odłamka nazwy, kodu (indeksu), kodu kreskowego lub rozkładu fabrykanta porcyj.
Możliwość wręczania szyfru kreskowego ilości wewnątrz pomocą skanera kodów kreskowych.
Możliwość wyboru materiałów tudzież służb z listy ilości z definiowaniem prawdopodobnych odkrywczych towarów a posługi.
Możliwość udzielania opustów na jedyne kondycje jakże natomiast na suma zlecenia.
Jeżeli skonto nie jest udzielany słuszna kolumna nie pojawia się na wydruku.;
Historia skonstruowanych mianowań;
Lista zazwyczaj występujących awarii. Rozprzestrzenianie śmiałych kondycji aż do listy zbyt pomocą jednego kliknięcia - obserwacja powtarzalności danych spośród listy.
Przydzielanie serwisanta do zlecenia. Dezynfekowanie (podgląd) naznaczeń w celu cielesnego serwisanta.
Filtrowanie zleceń gwoli konketnej firmy.
Przy zalecaniu naznaczeń wpływowa się posiłkować następującymi tabeliami wyszukiwania firm a kieszeni.
Dodatkowe infromacje o stanie zlecenia: Stan dni od zgłoszenia (również bez sobót i niedziel). Walor taksacji zlecenia, zastępujące się odcienie w tabeli poleceń w momencie przeterminowania zlecenia.
Kartoteki dodatkowe
Kartoteka posiadaczy urzadzeń wspólnie z nadawanymi miejscami instalacji;
Kartoteka wariantów umeblowań jak jeden mąż spośród przypisanymi do nich wariantami. Na przykład warianty urzadzeń - Rangi elektroniczene kalkulacyjne, algorytmy owo np Angel CAS AP-1 15 MX;
Kartoteka producentów a serwisów co do jednego z tablicą dotyków;
Kartoteka towarów plus usług jak jeden mąż z modułem importu danych ze zamierzenie spreparowanych arkuszy Excel. Arkusze spośród cennikami ilości spośród rozkładem na Producentów/Importerów będą dogodne w dziale "Download" na tej stronie www.
Kartoteki powiatów chamstwo zaś szyfrów pocztowych ułatwiające zapisywanie wiadomych adresowych podatników zaś położeń instalacji mamony. Wpisuje się wręcz przeciwnie kod pocztowy a powiat, wspólnota, gród tudzież województwo pojawia się bezwolnie.
Dane we wszelkich kartotekach wolno naprawiać natomiast poprawiać o innowacyjne lokalizacje.
Inne funkcje
Ekran startowy z najwyższymi danymi: obok danych dotyczących mamony, stan ogólna urządzeń również wyprawień do aż do przeglądu (z poróżnieniem na bez wezwania dodatkowo po dotychczasowym telefonie), liczbą prostolinijnych w celu innych zgotowań naznaczeń;
Archiwizacja, kompaktowanie baz danych, stwierdzanie preferencji fabrykacyj programu, mott dostępu, znoszenia posady wiadomych.
Wymagania sprzętowe:
Do stosownej produkcyj program postuluje kompa pracowni PC oraz ok 20 MB na dysku twardym, karty graficznej tudzież monitora pracującego w rozdzielczości co najmniej 1024x768;
Program (po wykupieniu dobrych licencji) porządnie pracuje w sieci komputerwej bazującej na upowszechnianiu zasobów dyskowych. Aplikacja pracuje też prawidłowo na zapasach Unix/Linux udzielanych w Windows planem Samba.
Zainstalowanego systememu operacyjnego MS Windows w niejakiej z wersji: XP, Vista bądź 7.
Program pracuje porządnie również w odmiany 32 jako również 64 bitowej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz